На пијаци у Сурчину су побољшани услови како за кориснике тако и за закупце

На пијаци у Сурчину су побољшани услови како за кориснике тако и за закупце

На пијаци у Сурчину су побољшани услови како за кориснике тако и за закупце тиме што су постављене:

  • нове чесме
  • нове канте за одлагање смећа
  • нове клупе.

Такође, на пијаци је обновљено и осветљење.