Служба за управљање гробљима

СЛУЖБA ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА

Руководилац службе: Живко Ћирковић, тел. 062/80-80-681

Служба за руковођење, одржавање гробаља и продају опреме и цвећа на гробљима и извођење грађевинских радова обавља следеће послове:

 • сахрањивање и ексхумације покојника
 • закључивање Уговора о закупу гробних места
 • обнављање истеклих Уговора за гробна места
 • закључивање уговора о грађевинским радовима које изводи ЈП „Сурчин“
 • издавање дозвола за грађевинске радове који се врше на гробљима
 • прављење базе података о гробним местима (попис постојећих гробних места, резервисаних гробних места и слободних гробних места)
 • прављење рекламација (о поседовању или непоседовању гробних места)
 • смештање покојника у расхладну комору (по потреби)
 • одржавање свих гробаља (ограђивање, поправљање дотрајалих ограда, постављање капија, бетонирање стаза по гробљима, кошење траве, уклањање старих венаца и цвећа, насипање хумки које су се слегле, сечење стабала која угрожавају гробна места, свакодневно скупљање папирића и одржавање хигијене објеката на гробљу)
 • озелењавање површина на гробљима и уз гробља
 • пружање грађевинских услуга странкама, што подразумева: израда соло опсега, дуплих опсега, соло гробница, дуплекс гробница и породичних гробница.

Наплата гробних места (закуп и одржавање) врши се :

– на месечном нивоу – преко уплатнице инфостана
– на годишњем нивоу – преко опште уплатнице 

На подручју општине Сурчин налази се 11 гробаља:

 • Сурчин, православно (ул. Крушедолска бр. 49) и
 • Сурчин, католичко (ул. Косовска бр. 99)
 • Добановци, старо православно (ул. Гробљанска бр. 13),
 • Добановци, ново православно (ул. Београдска бб)
 • Добановци, словачко (ул. Партизанска бр. 50)
 • Бечмен, православно (ул. Радничка бб)
 • Петровчић, православно (ул. Браће Љубинковића бб)
 • Јаково, православно (ул. Балканска бр. 114)
 • Бољевци, православно (ул. Браће Вујић бб)
 • Бољевци, словачко (ул. Маршала Тита бб)
 • Прогар, православно (ул. Браће Обрадовића Каменог бб)

Гробља су отворена за посетиоце сваки дан у недељи у периоду од 7:30-18:00 часова
Радно време радника ангажованих на одржавању гробља и сахрањивању је од 7:30-15:30 часова.
Сахране се обављају сваког дана изузев недеље и првог дана државних празника.

За све инфорамције током викенда и празника позвати на број:
062/80-80-681, Живко Ћирковић