Служба за финансијe

Извршни директор за финансијске послове: Марина Чауш, 062/80-80-780

Руководилац службе: Ивана Делић, 062/8080778

Координатор за послове Инфостана: Лидија Гератовић, 062/80-80-717

Систем обједињене наплате (СОН) у Граду Београду омогућава економичну, брзу и рационалну обраду података и обједињену наплату комуналних услуга и производа преко месечних уплатница Инфостана за станове, гараже и пословни простор на територији 10 централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и три ободне градске општине (Барајево, Сурчин и Младеновац).

Од 02.02.2007. године у ЈП „Сурчин“ ради издвојена јединица „Инфостана“ која омогућава грађанима брз и ефикасан начин информисања, као и регулисања начина плаћања комуналних услуга преко уплатнице Инфостана: воде, димничара, наплате гробног места, одношења смећа и осигурања.