Јавне набавке

Лица задужена за јавне набавке
Владимир Мијатовић, тел: 062/8080-766
Милан Жутић, тел: 062/8080-765