Инфостан

РЕКЛАМАЦИЈЕ НА РАЧУНЕ

Износи свих комуналних услуга на уплатници Инфостана су подложни рекламацији. Спорне износе комуналних накнада  (вода, изношење смећа, димничари, гробље, осигурање) корисници могу да рекламирају директно, даваоцу услуге (ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП„Градска чистоћа“, ЈП „Сурчин“) или на издвојеним шалтерима Инфостана у Сурчину и Добановцима сваког радног дана од 7:30 – 15:30 часова.

ЗА ПОДНОШЕЊЕ СВИХ РЕКЛАМАЦИЈА КОРИСНИКУ ЈЕ ПОТРЕБНА ЛИЧНА КАРТА КОРИСНИКА УСЛУГА И УПЛАТНИЦА ИНФОСТАНА.

ВОДА

Рекламација на задужење за воду – корисник је дужан да прочита стање на свом водомеру пре извршене рекламације у служби Инфостан.

За додатне информације можете се обратити ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Данијелова 32, на број телефона: 011/3402-034 за Добановце и Сурчин, а за остала насељена места на територији ГО Сурчин која су у директној наплати на број телефона: 011/3402-005. Број телефона на који  грађани могу пријавити квар је 011/3606-606.

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА ИЗ ДОМАЋИНСТАВА

За изношење смећа из домаћинстава на територији ГО Сурчин задужено је ЈКП „Градска чистоћа“ – погон Земун, Угриновачка бр. 223, телефон: 011/6616-894

За замену и поправку оштећених канти, грађани треба да се обрате управнику погона Земун на број телефона: 011/6616-894.

ОПШТЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ

За све остале рекламације и промене на уплатници потребна је следећа документација:

– УКЉУЧЕЊЕ НОВОГ КОРИСНИКА У СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ (СОН) потребно је приложити доказ о власништву некретнине(фотокопија купопродајног уговора, Уговора о поклону или оставинско решење, Решење о кућном  броју, лична карта )

– ПРОМЕНА ИМЕНА КОРИСНИКА УСЛУГА – фотокопија Купопродајног уговора, Уговора о поклону или оставинско решење

– ПРОМЕНА УЛИЦЕ И БРОЈА – Решење катастара о промени имена улице и Решење о кућном  броју

За рекламацију наплате гробног места обратити се служби гробља ЈП „Сурчин“

Све додатне информације можете добити позивом на број телефона: 011/8467-006 или 011/8443-260