Зимска служба

Званични почетак рада Зимске службе је 15. новембар, а завршетак 31. март наредне године.

Зимска служба је појам и уобичајени израз за читав низ радњи, мера, поступака и активности у зимском периоду, а све у циљу обезбеђивања проходности саобраћајница и омогућавање несметаног саобраћаја на територији општине Сурчин.

Главни задатак службе јесте организовање послова на:

 • чишћењу снега са секундарних саобраћајница – некатегорисаних путева (по степену приоритета), као и локација од важности(саобраћајница/путева I и II реда)  које надлежни Београд пут, због обима посла не постигне да очисти;
 • чишћењу снега са јавних површина на центрима седам месних заједница (Сурчин, Добановци, Бечмен, Јаково, Бољевци, Петровчић и Прогар) – чишћење снега и посипање соли врши се у пречнику од 100 метара на обе стране укупне површине 1600 м2;
 • чишћењу снега са прилаза стајалишта аутобуских станица и прилаза окретницама аутобуских линија 601, 610, 605, 611, 602, 603, 604
 • посипању соли секундарних саобраћајница, јавних површина на центрима седам месних заједница, стајалишта аутобуских станица и окретнице аутобуске линије 601, 610, 605, 611, 602, 603, 604
 • разбијању леда  са јавних површина
 • чишћењу снега и разбијању леда са паркиралишта
 • чишћењу снега и разбијању леда са и око пијачних платоа

Зимска служба оперативно делује из базе зимске службе, седишта ЈП ,,Сурчин”, Маршала Тита бр.2, Добановци и са паркинга ГО Сурчин у улици Браће Пухаловић. Оперативним планом Зимске службе је дефинисана оптимална и функционална организација зимског одржавања некатегорисаних путева и јавних површина на територији градске општине Сурчин, према утврђеним приоритетима чишћења.

Приоритетне улице по насељима (секундарне саобраћајнице-некатегорисани путеви)

Насеље Сурчин

 • Косовска улица
 • Ђачка улица
 • Крушедолска улица
 • Улица Браће Новаковић
 • Галовачка улица
 • Баштованска улица
 • Хиландарска улица
 • Орачка улица
 • Улица Братства и јединства
 • Радничка улица

Насеље Добановци

 • Београдска улица
 • Гробљанска улица
 • Улица Лоле Рибара
 • Првомајска улица
 • Војвођанска улица
 • Улица Жарка Јелића
 • Улица Анђелка Јовановића
 • Улица Стевана Јовановића
 • Ловачка улица
 • Словачка улица

Насеље Бољевци

 • Улица Браће Кокар
 • Улица Браће Веселиновић
 • Шиљина улица
 • Улица Браће Икер
 • Улица Браће Вујић

Насеље Јаково

 • Улица Палих бораца
 • Савска улица
 • Армијска улица
 • Улица Браће Путниковић
 • Балканска улица
 • Пут за Фенек

Насеље Бечмен

 • Улица Стевана Радишића
 • Добановачка улица
 • Улица Саве Ковачевића
 • Улица Вука Караџића
 • Улица Николе Тесле

Насеље Прогар

 • Сремска Газела
 • Улица Момира Пуцаревић

Све остале улице не спадају у приоритет и биће чишћене тек по успостављању проходности нормализације саобраћаја у приоритетним улицама.