Службе

Предузеће је организовано као јединствена целина а своју делатност обавља преко организационих јединица – служби.

  1. Служба за правне и опште послове,
  2. Служба за финансијe,
  3. Служба за управљање гробљима,
  4. Служба за паркинг сервис и пијачну управу,
  5. Служба за одржавање хигијене и зеленила,
  6. Служба за експлоатацију грађевинског песка на повшинском копу „Јаковачка кумша“.