Служба за паркинг серис и пијачну управу

Руководилац службе : Лука Зечевић, тел: 062/80-80-690

Координатор за паркинг : Драган Ђурић, тел: 062/80-80-711

Служба за пијачну управу

Служба за паркинг сервис