Подаци према члану 8. уредбе у поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Коментар је завршен.