Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 08.05.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка
Предмет набавке: Набавка добара – уступање људских ресурса од стране прирвредних друштава за обнављање послова код наручиоца

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
79620000 – услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време

Коментар је завршен.