Обавештавамо све грађане који немају закључен Уговор о закупу гробног места као и закупце гробних места којима је истекао рок обавезног почивања, а рок почивања није продужен, да се јаве у просторије ЈП „Сурчин“ ул. Војвођанска бр. 80, у року од 3 месецa од дана давања овог обавештења, како би потписали нове уговоре.
Уколико грађани не поступе на горе наведени начин до истека рока од 3 месецa ЈП „Сурчин“ ће путем оба­вештења у средствима јавног информисања још јед­ном позвати грађане да изврше своје обавезе.
Након тога, ЈП „Сурчин“ ће поступити у складу са чл.16. Одлуке о сахрањивању и гробљима ГО Сурчин (Сл. лист града Београда бр. 61/05) и посмртне остатке ће пренети у заједнички гроб односно гробницу о чему ће ЈП „Сурчин“ водити посебну евиденцију. Надгробна обележја и друге предмете предузеће ће уклонити без обавезе њиховог чувања.

Коментар је завршен.