Обавештење

Обавештење

  • Обавештавамо грађане да су за одношење смећа и пражњење септичких јама са територије општине Сурчин задужена градска чистоћа града  Београда.Све потребне информације можете добити на телефон: 3314-000
  • У склопу годишњег одржавања сви грађани имају право на једно  бесплатно пражњење септичких јама.Све информације се могу добити на телефон ЈП Градске чистоће Београд: 2768-853
  • За одношење кабастог смећа пријаве се могу извршити ЈКП Сурчин на телефон: 8443-260