Важно обавештење

Важно обавештење

За одношење смећа и пражњење септичких јама са територије општине Сурчин задужена је градска чистоћа града Београда. Све потребне информације можете добити на телефон: 011/3314-00. У склопу годишњег одржавања сви грађани имају право на једно бесплатно пражњење септичких јама. Све информације се могу добити на телефон ЈП Градске чистоће Београд: 011 /2768-853.Пријаве за oдношење кабастог смећа можете извршити на шалтеру ЈКП Сурчин или позивом на : 011/8443-260.