PRESS

Извештаj о раду ЈП „Сурчин“

Извештај о раду ЈП „Сурчин“

Пролећно уређење паркова

Осветљавање пешачких прелаза

Започети радови на санацији мелиорационих канала у Фенечкој улици у Бољевцима

Отворен парк у Петровчићу

Наставак радова у Бечмену

Oтворeн Спортско рекреативни парк „Драго Гаврановић – Босанац“

Подршка спортистима на територији ГО Сурчин

Адаптација унутрашњих просторија ДК Добановци

Oчишићена је дивља депонија у Фенечкој улици

Уређење насеља ИМТ – Бечмен

Рaдови на санацији атарског пута у Бољевцима

Уређење депоније у Добановцима

Спортско – рекреативни парк у Бечмену

Реконструкција парка у насељу Тексас

Парк „Дeчија радост“ – Јаково

Aкција уређења СЦ Сурчин

JП Сурчин – брошура 2013

Брошура о раду јавног предузећа у протеклих годину дана:

Izveštaj-o-radu-za-2013