Служба за руковођење, одржавање гробаља и продају опреме и цвеће на гробљима и извођење грађевинских радова

СЛУЖБA ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА

Руководилац службе: Александра Бурсаћ Ђорђевић, тел: 062/80-80-682
Пословође: Здравко Везмар, тел: 062/80-80-684 и Живко Ћирковић, тел: 062/80-80-681

Радно време службе:
Понедељак – Петак од 7:30 до 15:30
За све инфорамције током викенда и празника позвати на број 062/80-80-684, Здравко Везмар.

На подручју општине Сурчин има 11 гробаља и то:

 • Сурчин, православно (ул. Партизанска бр. 49) и католичко (ул. Косовска бр. 99)
 • Добановци, старо православно (ул. Гробљанска бр. 13), ново православно (ул. Београдска бб) и словачко (ул. Партизанска бр. 50)
 • Бечмен, православно (ул. Радничка бб)
 • Петровчић, православно (ул. Браће Љубинковића бб)
 • Јаково, православно (ул. Балканска бр. 114)
 • Бољевци, православно (ул. Браће Вујић бб) и словачко (ул. Маршала Тита бб)
 • Прогар, православно (ул. Браће Обрадовића Каменог бб)

Послови у нашој надлежности:

 • врши сахрањивање и ексхумације покојника
 • закључивање Уговора о закупу гробних места
 • обнављање истеклих Уговора за гробна места
 • закључивање уговора о грађевинским радовима које изводи ЈП „Сурчин“
 • издавање дозвола за грађевинске радове који се врше на гробљима
 • прављење базе података о гробним местима (попис постојећих гробних места, резервисаних гробних места и слободних гробних места)
 • прављење рекламација (о поседовању или непоседовању гробних места)
 • смештање покојника у расхладну комору (по потреби)
 • одржавање свих гробаља )ограђивање, поправљање дотрајалих ограда, постављање капија, бетонирање стаза по гробљима, кошење траве, уклањање старих венаца и цвећа, насипање хумки које су се слегле, сечење стабала која угрожавају гробна места, свакодневно скупљање папирића и одржавање хигијене објеката на гробљу)
 • озелењавање површина на гробљима и уз гробља
 • пружање грађевинских услуга странкама, што подразумева: израда соло опсега, дуплих опсега, соло гробница, дуплекс гробница и породичних гробница.

Наплата гробних места (закуп и одржавање) наплаћује се преко уплатнице инфостана на месечном нивоу. Моле се сви грађани да провере  истек уговора за своја гробна места и да исти могу продужити у служби за одржавање гробаља у Сурчину, Војвођанској бр. 73 или у Добановцима, Маршала Тита 2.