Служба за финансијско и магацинско пословање и послове Инфостана

Руководилац службе: Марина Чауш, тел: 062/80-80-780
Координатор за послове Инфостана: Лидија Гератовић, тел: 062/80-80-717

Радно време са странкама: од 7:30 до 15:30 у просторијама ЈП „Сурчин“, Маршала Тита 2, Добановци и у огранку ЈП „Сурчин“ – Војвођанска 73, Сурчин.

ИНФОСТАН

У ЈП „Сурчин“ од 02.02.2007 године ради издвојена јединица „Инфостана“, где се грађани могу информисати у вези наплате воде, димничара, наплате гробног места, одношења смећа, грађевинског земљишта и еколошке заштите. За сваку рекламацију је потребна лична карта кориника услуга инфостана  и уплатница инфостана.

ВОДА

За рекламацију воде корисник је дужан да прочита стање на свом водомеру пре извршене рекламације у поменутој служби. За додатне информације можете се обратити ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Данијелова 32, на број телефона: 011/3402-034 за Добановце и Сурчин, а за остала насељена места на територији ГО Сурчин која су у директној наплати на број телефона: 011/3402-005. Број телефона на који  грађани могу пријавити квар је 011/3606-606.

СМЕЋЕ

За одношење смећа задужено је ЈКП „Градска чистоћа“ – погон Земун, Угриновачка бр. 223 , телефон: 011/6616-894.  За замену и поправку оштећених канти, грађани треба да се обрате управнику погона Земун на број телефона: 011/6616-894.

ДИМНИЧАР

Димничарске услуге на територији ГО Сурчин врши фирма КП „Eko-dim“ doo, Цвијићева бр. 22, Београд, телефон: 011/2752-442. Пружање димничарских услуга обавља се бесплатно  два пута годишње (за грађане који ову услугу плаћају преко уплатнице инфостана),  по позиву грађана. 

    ОПШТЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ

За све рекламације и промене потребна је одговарајућа документација. Детаљне информације можете добити позивом на број телефона: 011/8467-006.