Служба за правне и опште послове и послове јавних набавки

Руководилац службе: Наташа Бирач, тел: 062/741-262