Јавне површине

Руководилац службе: Бранислав Пејчић, тел: 062/8080-777
Пословођа: Милош Милићевић, тел: 062/8080-761
Пословођа: Урош Симеуновић, тел: 062/8080-760

ЈП „Сурчин“ одржава јавне површине у седам насељених места ГО Сурчин. У одржавање јавних површина спада: одржавање центара свих седам насеља, кошење траве уз главне путеве, скупљање и одношење смећа са главних путева као и са аутобуских станица и излетишта.

Све пријаве можете поднети у писаном облику на шалтеру јавног предузећа
или пријавите на број телефона 011/8467-006.