Руководство

Директор ЈП „Сурчин“

Миодраг Миловановић

Рођен 1954. године у Прокупљу. Дипломирао на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, стекао звање дипломираног инжењера рударства.

Каријеру започео 1976. године као стручни сарадник на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Од 1984. године прихвата позицију Техничког руководиоца у предузећу Рудници Неметала Ваљево ООУР Копови Уб, касније и позицију директора развоја и инвестиција, на којој остаје до 1992. године. Од 1992. до 2007. године вршио је функцију директора у компанији Немекс Д.О.О УБ, а затим од 2007. до 2009. године функцију директора у компанији TERRAGOLD&CO Д.О.О. Београд.

Од 2009. године радно је ангажован у ЈП „Сурчин“ на позицији Руководиоца службе за експлоатацију грађевинског песка са површинског копа „Јаковачка кумша“. Израдио комплетну инвестиционо-техничку документацију неопходну за отварање и експлоатацију грађевинског песка за сада највећег површинског копа грађевинског песка у Србији.

За директора ЈП „Сурчин“ именован је 2017. године, Решењем Скупштине ГО Сурчин бр. I-01-06-244/17, од 26.10.2017. године на период од 4 године. (Сл.лист Града Београда 76/17)

Члан је Савеза инжењера и техничара Србије, Члан скупштине Савеза инжењера рудара и геолога Србије. Главни је пројектант на преко четрдесет главних и допунских рударских пројеката. Објавио је преко 20 стручно-научних радова на домаћим и интернационалним конференцијама.

Живи у Београду, ожењен је и има двоје деце.

Председник Надзорног одбора ЈП „Сурчин“

Бојан Покрајац

Рођен 1991. године у Београду. Ваздухопловну Академију „Петар Драпшин“ завршио у Београду. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду, где је завршио основне и мастер академске студије. Стекао звање дипломирани мастер инжењер машинства.

Пословну каријеру започео је 2008. године као практикант у Јат Техници. Затим 2009. у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“, а касније 2014. године и у Lufthansa Тechnik – Frankfurt. Од 2016. године радно je ангажован у Air Serbia – Тehnika на позицији Инжењер АТR/B737 и као представник фирме у МРО центру.

Од 2013. године Члан је надзорног одбора ЈП „Сурчин“. За председника надзорног одбора именован је одлуком Скупштине ГО Сурчин у фебруару 2019. године.

Говори енглески и немачки језик. Област интересовања ваздухопловство и информационе технологије.

Члан Надзорног одбора ЈП „Сурчин“

Ана Шуша

Рођена 1990. године у Београду. Угоститељко туристичку школу завршила је у Београду. Дипломирала је на Високој туристичкој школи струковних студија Универзитета у Београду и стекла звање струковни економиста.

Стручно усавршавање обављала је у периоду од 2005-2009. године као практикант у хотелу Палас, хотелу Парк, Мажестик, Сплендид Москва и Интерконтинентал као и у туристичким агенцијама Mediteraneo Holidays, Фудекс, Путник и Филип травел.

Пословну каријеру започела је 2011. године у туристичкој агенцији Mediteraneo Holidays где ја радила до 2017. године, након чега пословни аганжман преузима у  Школи страних језика „Невен“ где ради и данас.

За члана Надзорног одбора  ЈП „Сурчин“ именована је 2016. године

Живи у Сурчину, удата је и има двоје деце.

Члан Надзорног одбора ЈП „Сурчин“

Ивана Делић

Рођена 1984. године у Београду. Дипломирала је на Београдској пословној школи Универзитета у Београду где је стекла звање економисте. Стручно усавршавање наставила је на Факултету за пословну економију Мегатренд универзитета у Београду. Дипломирала је на смеру финансијски, банкарски и берзански менаџмент, где је стекла звање дипломираног економисте.

Пословну каријеру започела је 2008. године у ЈП“Сурчин“, где ради и данас.

За члана Надзорног одбора из редова запослених именована је 2019. године.

Живи у Прогару.