Службе

Предузеће је организовано као јединствена целина а своју делатност обавља преко организационих јединица – служби.

  1. Служба за правне и опште послове,
  2. Служба за финансијско пословање,
  3. Служба за административно-комуналне послове,
  4. Служба за руковођење, одржавање гробаља и продају опреме и цвеће на гробљима и извођење грађевинских радова,
  5. Служба за транспорт, одржавање хигијене и зеленила,
  6. Служба за паркинг сервис,
  7. Служба за пијачну управу,
  8. Служба за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу „Јаковачка кумша“