Службе

Предузеће је организовано као јединствена целина а своју делатност обавља преко организационих јединица – служби.

  1. Служба за правне и опште послове и послове јавних набавки,
  2. Служба за финансијско и магацинско пословање и пословање Инфостана,
  3. Служба за писарницу, архиву, паркинг сервис и пијаччну управу,
  4. Служба за руковођење, одржавање гробља и продају опреме ицвеће на гробљима и извођење грађевинских радова
  5. Служба за рециклажно двориште, транспорт, одржавање хигијене и зеленила
  6. Служба за експлоатацоју грађевинског песка на површинском копу „Јаковачка кумша“.