Ценовник погребних услуга

Ценовник погребних услуга

I) Накнаде погребних услуга

 

Редни број

Врста услуге

ЦЕНА
са ПДВ-ом
1. Сахрањивање 8 872,20
2. Скидање мермерних плоча са гробница 3 912,00
3. Коришћење коморе 24 часа 2 332,00
4. Закуп парцеле за једно гробно место (10 година) 12 649,00
5. Одржавање парцеле за једно гробно место (1 година) 761,60
6. Закуп парцеле за дупло гробно место (10 година) 21 925,00
7. Одржавање парцеле за два гробна места (1 година)         961,80
8. Закуп парцеле за соло гробницу (10 година) 21 382,00
9. Закуп парцеле за дуплекс гробницу (10 година) 41 112,00
10. Закуп парцеле за породичну гробницу (20  година) 97 164,00
11. Одржавање парцеле за соло гробницу (1 година) 761,60
12. Одржавање парцеле за дуплекс гробницу (1 година) 961,80
13. Одржавање парцеле за породичну гробницу (1 година) 1 366,40
14. Есхумација – посмртни остаци до 3 године 41 200,00
15. Есхумација – посмртни остаци од 3 до 7 година 37 000,00
16. Есхумација – посмртни остаци од 7 до 10 година 32 500,00
17. Есхумација – посмртни остаци преко 10 година 21 035,00
18. Полагање урне ново место 6 582,00
19. Полагање урне старо место 5 151,00
20. Полагање урне породична гробница 4 149,00
21. Закуп и одржавање парцеле за једно гробно место (1 година) 2 026,50
22. Закуп и одржавање парцеле за два гробна места (1 година) 3 154,30
23. Закуп и одржавање парцеле за соло гробницу (1 година) 2 899,80
24. Закуп и одржавање парцеле за дуплекс гробницу (1 година) 4 111,20
25. Закуп и одржавање парцеле за породичну гробницу
(1 година)
6 224,60
     

II) Накнаде

 
     
Редни број Врста услуге  ЦЕНА
са ПДВ-ом
1. Накнада за израду опсега-соло 1 166,00
2. Накнада за израду опсега-дуплекс 1 484,00
3. Накнада за израду гробнице-соло 1 800,00
4. Накнада за израду гробнице-дуплекс 2 003,00
5. Накнада за израду гробнице-породичне 2 575,80
6. Накнада за постављање споменика (до 140 cm висине) 3 816,00
7. Накнада за постављање споменика преко 140 cm висине
(1 – 10 cm)
3 816,00
+10 000,00
8. Накнада за поправку на гробном месту 1 574,00
9. Накнада за дератизацију терена и гробног места приликом есхумације 7 632,00
10. Накнада за постављање споменика-гробница (до 170 cm) 4 900,00
11. Накнада за постављање споменика-гробница преко 170 cm висине (1-10 cm) 4 900,00
+ 10 000,00
     

III) Грађевинске услуге

 
     
Редни број Врста услуге ЦЕНА
са ПДВ-ом
1. Опсег соло (без тераца) 19 446,00
2. Опсег дуплекс (без тераца) 29 531,00
3. Гробница соло са 2 места 82 225,00
4. Гробница соло са 3 места 91 425,00
5. Гробница дуплекс са 4 места 135 900,00
6. Гробница породична са 4  места 155 000,00
7. Гробница породична са 6 места 185 400,00
8. Соло гробно место за две особе са опсегом 36 000,00
9. Соло гробно место за три особе са опсегом 39 700,00
10. Гробница дуплекс са 2 места 70 970,00
11. Соло гробница са једним местом 60 050,00
12. Босанка (зидање до пола гробнице и постављање 5 бетонских плоча са израдом армираног бетонског дна) 17 000,00
13. Израда надгробних плоча за гробнице (1 комад) 1 000,00
14. Дупло гробно место са опсегом 50 000,00