Ценовник погребних услуга

Ценовник погребних услуга

I) Накнаде погребних услуга

 

Редни број

Врста услуге

ЦЕНА СА
ПДВ-ом
1. Сахрањивање 12 000,00
2. Скидање мермерних плоча са гробница 3 912,00
3. Коришћење коморе 24 часа 2 332,00
4. Закуп парцеле за једно гробно место (10 година) 15 000,00
5. Одржавање парцеле за једно гробно место (1 година) 1 000,00
6. Закуп парцеле за дупло гробно место (10 година) 25 000,00
7. Одржавање парцеле за дупло гробно место (1 година)         1 200,00
8. Закуп парцеле за соло гробницу (10 година) 25 000,00
9. Закуп парцеле за дуплекс гробницу (10 година) 45 000,00
10. Закуп парцеле за породичну гробницу (20  година) 120 000,00
11. Одржавање парцеле за соло гробницу (1 година) 1 200,00
12. Одржавање парцеле за дуплекс гробницу (1 година) 1 500,00
13. Одржавање парцеле за породичну гробницу (1 година) 2 000,00
14. Есхумација – посмртни остаци до 3 године 41 200,00
15. Есхумација – посмртни остаци од 3 до 7 година 37 000,00
16. Есхумација – посмртни остаци од 7 до 10 година 30 000,00
17. Есхумација – посмртни остаци преко 10 година 21 035,00
18. Полагање урне ново место 8 000,00
19. Полагање урне старо место 7 000,00
20. Полагање урне у гробницу 4 155,60
21. Закуп и одржавање парцеле за једно гробно место (1 година) 2 800,00
22. Закуп и одржавање парцеле за два гробна места (1 година) 3 500,00
23. Закуп и одржавање парцеле за соло гробницу (1 година) 3 200,00
24. Закуп и одржавање парцеле за дуплекс гробницу (1 година) 4 500,00
25. Закуп и одржавање парцеле за породичну гробницу
(1 година)
7 000,00
     

II) Накнаде

 
     
Редни број Врста услуге ЦЕНА СА
ПДВ-ом
26. Накнада за израду соло опсега 1 400,00
27. Накнада за израду дуплекс опсега 1 800,00
28. Накнада за израду соло гробнице  2 200,00
29. Накнада за израду дуплекс гробнице 2 400,00
30. Накнада за израду породичне гробнице 3 000,00
31. Накнада за постављање споменика 4 200,00
32. Накнада за поправку на гробном месту 2 000,00
33. Накнада за дератизацију и дезинфикацију терена и гробног места приликом есхумације 10 000,00
     

III) Грађевинске услуге

 
     
Редни број Врста услуге ЦЕНА СА
ПДВ-ом
34. Соло опсег без тераца 22 000,00
35. Дуплекс опсег  без тераца 33 000,00
36. Соло гробница са два места 90 000,00
37. Соло гробница са три места 100 000,00
38. Гробница дуплекс са четири места 150 000,00
39. Гробница породична са четири места 180 000,00
40. Гробница породична са шест места 200 000,00
41. Гробница дуплекс са два места 90 000,00
42. Соло гробница са једним местом 70 000,00
43. Босанка на постојећем месту (зидање до пола гробнице и постављање 5 бетонских плоча са израдом армираног бетонског дна) 30 000,00
44. Босанка на новом гробном месту (зидање до пола гробнице и постављање 5 бетонских плоча са израдом армираног бетонског дна) 45 000,00
45. Дуплекс са опсегом за две особе (Бечмен и Јаково) 60 000,00
46. Дуплекс са опсегом за четири особе 84 000,00
47. Соло са опсегом за две особе 42 000,00
48. Соло са опсегом за три особе 50 000,01
49. Уређено гробно место – соло за двоје 36 000,00
50. Уређено гробно место – соло за троје 39 500,00
51. Уређено гробно место – дуплекс за двоје 72 000,00
52. Уређено гробно место – дуплекс за четворо 75 000,00
53. Израда бетонских надгобних плоча за гробницу 1 000,00