Служба за рециклажно двориште, транспорт, одржавање хигијене и зеленила

Изнајмљивање грађевинских и
других специјалних возила

На овој страници можете видети слике возила са којима располаже ЈП Сурчин.

Руководилац службе: Бранислав Пејчић, тел: 062/80-80-777.

Карактеристике возила:

 1. JCB 4x – дубина копања до 6 метара, копање канала, темеља, ископи, нивелација
 2. Камион КАМАЗ – превоз земље, одвоз шута и носивост до 20 тона, две осовине, снага мотора: 235kw
 3. IVECO daily са корпом – извођење свих радова на електроинсталацијама и расвети до 9 метара висине.
 4. Трактор Cubota – све врсте кошења ниског растиња, до висине 3 метара, чишћење снега раоником
 5. FAP 1414 цистерна – носивост: до 8 тона воде, чишћење и прање улица под притиском.

Услуге:

 1. Накнада за коришчење грађевинских машина
  (ценовник за рад машина број 5857/13 од 13. септембра 2013. године)
  :
  – Употреба багера „JCB 4x“ по радном сату: 6 000,00 динара са ПДВ-ом
  – Употреба камиона „KAMAZ“ по радном сату: 5 000,00 динара са ПДВ-ом
  – Употреба трактора „CUBOTA“ по радном сату: 5 000,00 динара са ПДВ-ом
  – Употреба камиона-цистерне „FAP 1414“ по радном сату: 5 000,00 динара са ПДВ-ом
  – Употреба хидрауличне дизалице „IVECO“ по радном сату: 5 200,00 динара са ПДВ-ом
  – Употреба камиона „IVECO rival“ по пређеном километру: 100,00 динара са ПДВ-ом
 2. Накнада за пружање осталих услуга:
  – Бетонска цев за пропуст: 1 000,00 динара са ПДВ-ом
  – Уградња пропусне цеви по метру: 3 127,00 динара са ПДВ-ом
  – Кошење траве тримером на јавним површинама по m²: 11,26 динара са ПДВ-ом
  – Кошење траве на јавним површинама Мулчером по m²: 3,75 динара са ПДВ-ом