Служба за рециклажно двориште, транспорт, одржавање хигијене и зеленила

Руководилац службе: Бранислав Пејчић, тел: 062/80-80-777

Служба за рециклажно двориште, транспорт, одржавање хигијене  и зеленила је носилац  највећег обима посла из опуса делатности ЈП „Сурчин“. Преко својих ресурса служба обавља следеће послове:

  • Одржавање хигијене на јавним површинама (чишћење тротоара, парковских површина и аутобуских стајалишта, пражњење канти за смеће, чишћење гајгера, ивичњака, прање улица)
  • Уређења и одржавања јавних зелених површина (машинско и ручно кошење траве и другог растиња, нега и обнова биљног материјала, сеча и орезивање стабала.)
  • уређење, одржавање и санација дивљих депонија
  • уређење и одржавање атарских путева
  • зимска служба
  • рециклажно двориште