Мисија, визија и циљеви ЈП „Сурчин“

Мисија ЈП „Сурчин“ је да на основу природних ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровских потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди потрошачима уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења услова за живот грађана са посебним освртом за заштиту животне средине. Задовољство грађана је гаранција квалитетних услуга, нашег опстанка, пословног успеха и очувања угледа Јавног предузећа. Стручност, ажурност и спремност запослених да изађу у сусрет грађанима чине нас компетентним да на најбољи начин одговоримо на све пословне задатке.
Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања обезбеђујући целину са циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду. Овим се обухвата непрекидно:

 •  Одржавање и уређивање јавних површина у свих седам насеља Општине Сурчин,
 •  Пружање погребних услуга и одржавање гробаља, као и грађевинско – занатских радова ради изградње гробница и опсега гробних места,
 •  Одржавање и управљање пијацама,
 •  Управљање и наплата пословног простора,
 •  Управљање и одржавање објекта у Сурчину, Улица Косовска број 2, у који је смештено неколико установа од републичког тј, градског значаја, као и неколико предузећа које је основала ГО Сурчин,
 •  Наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина, као и наплата паркинг простора на пијачном платоу сточне пијаце у Сурчину за камионе и путничка возила,
 •  Одржавање и управљање рибњаком Бечменска бара у бечмену што подразумева мрешћење узгој, тов и продаја рибе као и управљање рестораном,
 •  Вршење димничарских услуга
 •  Обављање активности везане за експлоатацију грађевинског песка у атару села Јаково „Јаковачка кумша“,
 •  Решавање примедби грађана на рачуне ЈП „Инфостан“-а, везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, еколошку заштиту, смеће, канализацију
 •  Одржавање јавне расвете на територији Општине Сурчин.

Основни циљ предузећа је да непрекидно побољшава квалитет и квантитет у пружању комуналних и других услуга грађанима.