Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 27.03.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка
Предмет набавке: Набавка добара – грађевински материјал

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
44000000 – грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству

Коментар је завршен.