Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 17.03.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вреднсоти
Предмет набавке: Набавка алата

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
44510000 – алат

Коментар је завршен.