Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 12.02.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка браварских услуга

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
98395000 – набавка браварских услуга

Коментар је завршен.