Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 8.5.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: израда пројекта рециклажног дворишта

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
71242000 – израда пројекта и нацрта

Коментар је завршен.