Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 15.4.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка
Предмет набавке: Набавка радне снаге

Преузмите документацију:

Измена конкурсне документације:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
79620000 – услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време

Коментар је завршен.