Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 30.4.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка
Предмет набавке: грађевински материјал

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
44000000 – грађевинске конструкције и материјали; помоћни произвиди у грађевинарству

Коментар је завршен.