Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 14.03.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Водоинсталатерски материјал

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
44115210 – водоинсталатерски материјал

Коментар је завршен.