Рок за подношење пријава: 07.12.2018. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка 
Предмет набавке: Експлоатација песка и санација површинског копа

Преузмите документацију:
Позив за подношење понуда у поступку ЈН 06-18
Конскурсна документација ЈН 06-18

Обавештење:
Одлука о додели уговора за ЈН 6-18
Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-18

Општи речник набавки:
14210000 – Вађење и багеровање грађевинског песка

Коментар је завршен.