Рок за подношење пријава: 26.10.2018. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка половног путничког аутомобила

Преузмите документацију:
Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 16-18
Конкурсна документација JНМВ 16-18
Измена конкурсне документације JНМВ 16-18

 

Питања:

 

Обавештење:
Oбавештење о продужењу рока ЈН 16-18

 

Одлуке:
Одлука о додели уговора ЈНМВ 16-18
Обавештење о закључењу уговора ЈНМВ 16-18

 

Општи речник набавки:
34110000 – Набавка путничког аутомобила

Коментар је завршен.