Рок за подношење пријава: 13.09.2018. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка прикључака за трактор

Преузмите документацију:
Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 15-18
Конкурсна документација JНМВ 15-18
Измене – конкурсна документација JНМВ 15-18

 

Питања:
Појашњење за ЈНМВ 15-8

 

Обавештење:
Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 15-18
Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ 15-18

 

Одлуке:
Одлука о додели уговора ЈНМВ 15-18

 

Општи речник набавки:
16700000 – прикључак за трактор

Коментар је завршен.