Рок за подношење пријава: 12.09.2018. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка трактора са прикључцима

Преузмите документацију:
Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 14-18
Конкурсна документација JНМВ 14-18

Обавештење:
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 14-18

Одлуке:
Одлука о закљученом уговору ЈНМВ 14-18

 

Општи речник набавки:
16720000 – Тактори са прикључцима – бочни малчер и раоник за снег

Коментар је завршен.