Рок за подношење пријава: 08.02.2016. године до 12:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка грађевинског материјала

Преузмите документацију:
Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 04-16
Конкурсна документација JНМВ 04-16

Допуна:
Одлука о обустави поступка јн 14-16

Општи речник набавки:
44000000 (44110000) — Грађевинске конструкције и материјали,помоћни производи у грађевинарству

Коментар је завршен.