Архива: ЈНМВ 16/19 – Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), одношење анималног отпада и услуге уништавања амброзије