Архива: ЈН 04/19 – експлоатација песка и санација површинског копа